EN AR UY
Kurumsal

Hakkımızda

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği (UDTSB), ortak görüş, düşünce ve siyasi yönelimle hareket eden sivil toplum kuruluşlarının uluslararası arenada Doğu Türkistan mücadelesini yürütmek için kurumsal iş birliği tahsil etme ve müşterek sorumluluk üstlenme vizyonu ile inşa ettiği çatı kuruluştur. Birlik genel merkezi İstanbul, Türkiye’de hizmetleri yürütmekte olup, Birliğimizin İsveç, Hollanda, Finlandiya ve Pakistan’da üye kuruluşları bulunmaktadır. Birlik, dava ilkelerini Doğu Türkistan'ın ulusal kimliği ve sosyopolitik özelliklerine bağlı, milli ve muhafazakâr bir harekettir.  Birlik, koordineli çalışmaları ve çok taraflı hizmet platformları ile uluslararası sivil toplum kuruluşları, çeşitli devlet kurumları ve kuruluşları ve akademi, medya ve diğer etkili kişiler dahil ilgili müttefikler ile dünya çapında ilişkiler ve iş birlikleri kurarak Doğu Türkistan diasporasında meşruiyet ve itibar kazanmaktadır. Birlik, etkin bir kurumsal yapıya, örgütlenme kapasitesine, uzman düzeyinde niteliklere ve uluslararası düzeyde köklü ilişki ağlarına sahiptir. Doğu Türkistan davasının küresel düzeyde yürütülmesinde başarılı yürütme becerilini elde etmiş, uluslararası siyasi arenada yetkin bir yönetim ekibi tarafından yönetilmektedir.

Çin, uluslararası düzeni bozmak, uluslararası örgütleri işlevsizleştirmek, dünyaya otoriterlik ve adalet düşmanlığını yaymak için yayılmacı bir stratejiyle ilerlerken, Birlik uluslararası ortak değerlere, adalete ve insan haklarına uyum sağlamakta, Çin tehdidinden insanlığı uyarma sorumluluğunu yerine getirmektedir. Birlik ve Doğu Türkistan Halkı uluslararası toplumla aynı değerleri, anlayışı ve zihniyeti paylaşmaktadır. Birlik, Doğu Türkistan'ın ulusal ve inanç değerleri, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve adaletin temel esasları olduğu egemen ve bağımsız Doğu Türkistan'ı kurmak için meşru yolları arama ve buna yönelik faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Birlik, Çin'in uluslararası düzen ve barışa yönelik tehdidine karşı küresel bir eylem oluşturmak için demokratik ülkeler ve insan haklarını savunan topluluklar ile ittifak kurar. Birlik, ortak projeler, programlar ve etkinlikler yürütmek, deneyim alışverişinde bulunmak ve dayanışmayı geliştirmek için diğer diaspora topluluklarıyla sık ilişkiler içerisinde ilerleyecektir.

Birlik, siyasi mücadele, sosyal kalkınma, eğitim ve refah, medya ve yayın ile hem Doğu Türkistan'daki hem de dışındaki tüm cinsiyet ve yaş grubu Doğu Türkistan vatandaşları için insani hizmetler alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Tüm üye kuruluşlar bulunduğu bölgede yukarıda belirtilen alanlarda iyi bir şekilde koordineli çalışmalar yürütmekle beraber, Doğu Türkistan halkın milli menfaati ve ulusal kimliğine bağlı kalarak sosyal temsil rolünü taşımaktadır.

Amaçlarımız

  •  Birlik, Doğu Türkistan'ın tarihi, siyasi ve toprak bağımsızlığını ve ulusal değerlerin temel çıkarlarına bağlı kalarak, her türlü meşru siyasi, sosyal, dini ve insan hakları mücadele yolları ile Doğu Türkistan için faaliyetler ve çalışmalar yürütmektedir.
  • Sivil diplomasi, siyasi aktiviteler, insan hakları çalışmaları, insani yardım hizmetleri, hükümetler, kurumlar ve kuruluşlarla ile ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliklerinin genişletilmesine yönelik küresel ve bölgesel faaliyetlerde bulunarak, Doğu Türkistan Davası’nın temel ilkelerini mevcut küresel siyasi iklimde temsil etmek.
  • Doğu Türkistan toplumunda birlik zeminini oluşturacak reform amaçlı hedefleri gerçekleştirmek için diasporadaki muhafazakâr hareketler ve kuruluşlar için bir dayanışma platformu oluşturmak.
  •  Çeşitli ülkelerdeki üye örgütler arasında kurumsal işbirliği, pratik değişimler ve karşılıklı yardım sağlayarak örgütsel çalışma mekanizmalarını geliştirmek
  •  Doğu Türkistan'ın diasporasına, eğitim, ekonomik ve teknolojik adımlar çerçevesinde, özgürlük, refah ve sürdürülebilirliği önemseyen faaliyetlerle hizmet etmek.
  •  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Sözleşmeler çerçevesinde her türlü insan hakları faaliyetlerini yürütmek, Doğu Türkistan halkının haklarını korumak ve araştırma yapmak, insan hakları raporları hazırlamak ve Uluslararası kuruluşlar ve insan hakları kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
  •  Daha iyi bir gelecek, daha iyi refah ve güvenli koşulları oluşturmak için Doğu Türkistan toplumunun en çok ihtiyaç duyduğu insani konularda harekete geçmek.
  • Doğu Türkistan toplumunun diasporadaki eğitim fırsatlarını geliştirmek için araştırma yapmak, eğitim merkezleri, kurslar, akademik araştırma merkezleri, akademik faaliyetler, araştırma enstitüleri, kültür ve sanat merkezleri kurmak ve kurulanlara destek olmak.