TR AR UY

NEWS

INTERNATIONAL UNİON OF EASTERN TURKISTAN ORGANİZATİONS

IN 4 COUNTRIES
Constituting joint voice of East Turkistan People against Chinese Occupation
20 MEMBER ORGANIZATIONS
The number of member institutions and organizations around the world is increasing day by day.
Advocacy Agaisnt Chinese Human Rights Violations
Constituting joint voice of East Turkistan People against Chinese Occupation
OUR GOAL
The number of member institutions and organizations around the world is increasing day by day.
THOUSANDS OF VOLUNTEERS
The number of member institutions and organizations around the world is increasing day by day.
SUPPORT EAST TURKISTAN!
Constituting joint voice of East Turkistan People against Chinese Occupation

Member Organizations

Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı
Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi
Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği
Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği
Avrupa Doğu Türkistan Maarif Derneği
İsviçre Uygur Maarif Derneği
Doğu Türkistan Ulemalar Derneği
Hoca Ahmet Yesevi İlim ve İrfan Vakfı
Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği
Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği
Finlandiya Uygur Kültür Derneği
Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği
Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği
Furkan Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
Ömer Uygur Vakfı
Doğu Türkistan Girişimci Esnaf ve Sanayıcı İş Adamları Derneği
Uygur ilim ve Medeniyet Araştırma Vakfı
Finlandiya Uygur Kültür Derneği
İlim Hizmet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Hira Vakfı