EN AR UY
BM Genel Kurulunda Ülkelerin Doğu Türkistan’da Yaşanan Soykırımı “İç Mesele” Olarak Kabul Etmesine İlişkin Basın Açıklaması

17 Ekim BM Genel Kurulu Üçüncü Komitesi toplantısında Pakistan 72 Ülke adına Çin Rejiminin Doğu Türkistan’da uyguladığı insan hakları ihlallerini gündem edilmesine karşı çıkan ve yaşanan insan hakları ihlallerini “iç mesele” olarak değerlendiren bir açıklama yaptı. Buna karşın İngiltere BM Temsilcisi James Kariuki 51 ülke adına, Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı insanlığa karşı suçların Çin’in kendi kaynaklarına dayanan somut delillerle BM raporunda ortaya konulduğu hatırlatarak, Çin rejimini BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün Çin raporundaki tavsiyelerine uymaya çağıran diğer bir açıklama yapıldı.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği ve Doğu Türkistan Halkı BM genel kurulunda Çoğunluğu Müslüman ülkelerden oluşun 72 ülke tarafından sunulan açıklamayı reddediyor ve bu ülkelerin Doğu Türkistan’da yaşanmakta olan soykırımı Çin’in “iç meselesi” olarak kabul eden tutumunun şiddetlene kınıyor.

            Pakistan tarafından 72 ülke adına sunulan ortak açıklama insan hakları adına büyük bir utanç kaynağıdır ve evrensel insan haklarını hiçe saymaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan insan hakları ihlalleri hiçbir zaman o ülkenin bir iç meselesi olarak değerlendirilemez. İnsan ’in en temel hak hukukunu korumak her bireyin, toplumun, kurumun ve devletin müşterek sorumluluğudur. Müslüman ülkelerin kendi din kardeşlerinin zülüm görmesine göz yumması, hele de zalimi desteklemesi asla kabul edilemezdir. İslam Dünyası, İslam İşbirliği Örgütü ve Müslüman ülkeler uluslararası hukuk çerçevesinde Doğu Türkistan’da yaşanan Soykırımı durdurmak için diğer ülkeler ile birlikte hareket etmelidir.

BM raporunda somut deliller ile belgelenen Doğu Türkistan’daki insanlığa karşı suçun BM genel kurulu ve BM İnsan hakları Yüksek konseyinde tartışmaya açılmaması ve en büyük uluslararası kurumun işlevsiz hale gelmesine sebep olmaktadır. Birleşmiş Milletler, Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlallerini engellemek üzere verdiği politika önerilerini benimsemeli ve yaşanan geniş çaplı ihlallere karşı Çin’e yaptırım uygulamalıdır. Azıcık ekonomik yüzünden Ülkelerin insan hakları ihlallerine yönelik sessizliği ve çifte standardı kabul edilemezdir.

UDTSB olarak BM Genel Kurulu ve BM İnsan Hakları Konsey üyelerini adalet ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda hareket etmeye ve bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz.


Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği

Bildiriler