EN AR UY
Doğu Türkistan soykırımını örtbas etme amaçlı dezenformasyon ve propaganda çalışmaları hakkında
Çin’in Doğu Türkistan’daki işgal politikaları çerçevesinde kullandığı; toplama kampları, asimilasyon, köle işçilik ve demografik yapının değiştirilmesi gibi yöntemler soykırım derecesinde uygulanmaktadır. Doğu Türkistan soykırımı; yakın dönemde resmî belgeler ile kanıtlanmış, birçok ülkenin parlamentosu tarafından tanınan ve hukuksal açıdan mahkeme kararı ile ispat edilen, inkâr edilemez bir gerçektir. Tüm bunlara rağmen Çin; suçlarının üzerini kapatmak amacıyla, kendine bağlı sosyal medya kuruluşları ve suç ortakları üzerinden geniş çaplı ucuz propaganda oyunları ile dünya kamuoyunu aldatmaya çalışmaktadır.
2 Mart günü Çin’in Türkiye’deki propaganda yapma görevini üstlenen bir derginin yeni sayısı yayınlanmıştır. Dikkat çeken dergi kapağında; Doğu Türkistanlıların köle işçi olarak çalıştırıldığı pamuk tarlasında, torunuyla “mutlulukla eğlenen” Çin yerleşimcinin resmi yerleştirilmiştir. Sanki Doğu Türkistan’a daha çok Çinli yerleşimci çekmek için tasarlanan bu fotoğraf; Doğu Türkistan’daki vahametin ne kadar derin olduğunu anlatmaya yetecektir. Yine aynı dergide, 2021 Kasım ayında Doğu Türkistan’da dış yatırımcıları teşvik etmek maksadıyla gerçekleştirilen “Sin Ciang Harika Diyar” konulu video konferans hakkındaki geniş bir içeriğe yer verilmiştir. Ancak Doğu Türkistan’daki Nazi kamplarının küresel ticaret firmaları ile bağlantılı olduğu ve Doğu Türkistanlı kadınlar ile gençlerin zorla köle işçi olarak çalıştırıldığı uluslararası arenada tartışılırken ve hatta bu hususta boykot çağrıları yapılırken, bahsi geçen dergide Doğu Türkistan’a yatırım çağrısı yapmak için düzenlenen bir programın reklamı yapılmıştır. Doğu Türkistan hakkındaki yazılan diğer yazılarda ise Doğu Türkistan halkının imajını karalamakla beraber, toplama kampları ve diğer soykırım uygulamaları tenzih edilmeye çalışılmıştır. Aynı dergide, diasporadaki Doğu Türkistan sivil toplum örgütleri karalanmış ve mesnetsiz ithamlar öne sürülmüştür.
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği olarak; bahsi geçen dergi ve onu hazırlayan zihniyetin Doğu Türkistan hakkında yalan haber üretmesini; Çinli yerleşimcileri, köle işçiliği, toplama kamplarını ve diğer soykırım uygulamalarını aklamak için bu tür ucuz propaganda çalışmalarında bulunmasını kınıyoruz. Tüm Türk milletini Doğu Türkistan’da devam eden soykırım hakkında daha duyarlı olmaya, Doğu Türkistanlı mazlumların ahına kulak vermeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkını soykırımı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu dergi gibi Çin’in soykırımcı politikalarını aklama gayreti içinde bulunan, yerel ve uluslararası alanda dezenformasyon amaçlı faaliyet gösteren basın-yayın çalışmalarına karşı tedbirli olunması için uluslararası kamuoyuna uyarıda bulunuyoruz.
Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği
03/03/2022

Bildiriler