EN AR UY
Filistin-İsrail Krizi Hakkında Basın Açıklaması

"İnsan Hakları Pazarlık Konusu Olamaz"
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği (UDTSB) olarak, gayri insani üsluplar ile öldürülen tüm masum insanlar için derin üzüntü içerisindeyiz.
Adaleti savunmak ve zulmü reddetmek Doğu Türkistan halkının insanlık ve kimlik değerlerinin getirdiği bir görevdir.

UDTSB olarak, Filistin halkına yönelik son saldırılarda çocukların, kadınların öldürülmesini, sivillere yönelik yasaklı mühimmat kullanımını, tecriti ve diğer insan hakları ihlallerini derin bir empatiyle kınıyoruz.

Birliğimiz son günlerde Filistin’de yaşanan olaylara ilişkin insani yaklaşımdan yanadır ve  insan hakları sözleşmesi, uluslararası hukuk, ve sözleşmelerin etkili yürütülmesinin zorunlu olduğu kanaatindadir. Ayrıca, Filistin-İsrail krizi; bölgesel ve küresel çapta etki yaratmakta olan, tüm insanlığa yönelik derin sonuçlara neden olabilen küresel bir krizdir.

UDTSB olarak, Filistin halkının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış özgürlük, bağımsızlık ve diğer tüm meşru haklarına saygı gösteriyoruz.
UDTSB olarak, uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü ve özellikle Filistin ve Doğu Türkistan gibi bölgelerde insan haklarının inşası ve korunması konusundaki başarısızlığını açık bir şekilde kınıyoruz.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği olarak, uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmelerini referans alarak, tüm tarafların haklarını koruyan acil ve kararlı bir çözüm çağrısında bulunuyoruz.

Filistin sorununa ilişkin somut çözüm önerilerine odaklanan siyasi liderlerin ilkesel duruşunu ve yaklaşımını destekliyoruz.
Son olarak, Birliğimiz Filistin halkına acil insani yardımın ulaştırılması ve Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerinde masum canların kurtarılması için uluslararası toplumu çözüm üretmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği (UDTSB)

Bildiriler