EN AR UY
İslam Dünyasına Yönelik Yanıltıcı Çin Propagandasına Karşı Ulemalar ve Sivil Toplum Kuruluşları Ortak Basın Açıklaması

İslam Dünyasına Yönelik Yanıltıcı Çin Propagandasına Karşı Ulemalar ve Sivil Toplum Kuruluşları Ortak Basın Açıklaması

 

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'a hamda olsun, Allah'ın salât ve selamı Allah'ın Resulü efendimize olsun.

Biz alimler heyetleri ve Sivil toplum kuruluşları olarak, Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi heyetinin Doğu Türkistan'a yaptığı ziyareti şiddetle kınıyoruz. Bu ziyaret Çin’in Doğu Türkistan’daki Müslümanların acıları pahasına Çin’in çirkin yüzünün güzelleştirme amacı gütmektedir. Bu ziyaretini gerçekleştiren delegelerin farklı kurumlar ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlarla ispatlanan Çin’in  Doğu Türkistan’daki mezalimi ve soykırım suçu seviyesine yükselen sistematik ve devamlılık gösteren  Çin'in bölgede "terörizm" ve "aşırılıkçılarla" mücadele adı verilen politikalarını övmesini ve bölgede kalkınmayı sağladığı ve farklı milletleri bir potada eritmenin gerekliliğini dile getiren açıklamalarını kınıyoruz.

Bu ifadelere ilgili aşağıdaki hususları vurguluyoruz:

  1. Doğu Türkistan trajedisi devam ediyor, milyonlarca kişiler hala Çin’in toplama kamplarında, camiler yıkılıp bir kısmı bar ve kafelere çevrilmekte, Kuran-ı Kerimler yakılmakta , her türlü İslami ibadet yasaklanmakta. Kadınların başını örtmesi, ölen insanlar için cenaze namazı kılınmaması ve eşler arasında dini nikâhın yapılması tamamen yasaklanmış. Çinin  Bu tür uygulamalarla Doğu Türkistan halkının İslami kimliğini silmeye yönelik politikaları şiddetlenmekte, amaç doğu Türkistan halkını Çinlileştirmek, inanç ve kültürleri yok etmektir.
  2. Mezkur Konsey heyetinin, Çin rejiminin çirkin yüzünü güzelleştirmek için yaptığı davete cevaben, Çin'in işgali altındaki ve adını "Sincan" olarak adlandırdığı Doğu Türkistan'a ziyaretini kınıyoruz.
  3. Bu Konseyin Müslüman alimleri temsil etmediğini, onların adına konuşmadığını ve çünkü Müslüman alimlerin Doğu Türkistan'daki Müslümanlar konusundaki görüşleri nettir.
  4. Oradaki Müslümanların durumlarını incelemek, kampları ve rehabilitasyon merkezleri adı verilen cezaevlerini ziyaret etmek, Bağımsız saha gezileri yapmak ve ülke halkıyla doğrudan iletişim kurmak için bilim adamlarından, siyasetçilerden, yazarlardan ve gazetecilerden oluşan heyetleri Doğu Türkistan'a bağımsız ziyaretler yapmaya, yanı sıra Doğu Türkistan'daki Müslümanların gerçek koşullarını öğrenmek için diasporadaki Uygur topluluğu ile görüşmeler yapmaya çağırıyoruz.
  5. Bölgeyi ziyaret eden heyetleri, Doğu Türkistan halkının acılarına, yaşadıkları mağduriyetlere göz yumacak siyasi hesaplara bulaşmamaya çağırıyoruz. Çünkü Çin'in çirkin yüzünü güzelleştirecek açıklamaları yapmak, Çin'in Uygur halkına karşı işlediği suçlara iştirak etmiş olarak, o suçları meşrulaştırmaktadır ve bu tutum bırakın Müslüman alim olmayı, hür bir insana yakışmayacaktır.
  6. Biz bu Beyana imza atanlar, Çin'in İslam dünyasını bu tür ziyaretler düzenlemeye ikna etmek için hile ve yalan ile gerçekleri gizlediğini tüm Müslümanlara hatırlatırız, İslam alemi, Çin Komünist Partisi'nin yalanlarına aldanmamalı ve Birleşmiş Milletler, Af Örgütü gibi uluslararası kuruluşların belgelediği sağlam delillere ve raporlara göre ortaya çıkan soykırıma maruz kalan Müslümanlara yardım etmek için ciddi çaba sarf etmelidir.
  7. Müslüman alimlere, kuruluşlara ve ülkelere, Çin'in İslam'ı çinlileştirme, Müslüman kimliğini yok etmeye ve İslam'a ve Müslümanlara karşı bir savaş halinde olduğunun farkına varmaya, Doğu Türkistan meselesini tüm Müslüman toplum ve insanlık için en acil mesele olarak tanımaya, Doğu Türkistan'ın işgalinin yol açtığı Soykırımı tanımaya ve işgal altındaki Doğu Türkistan'daki Uygurların ve diğer Türki Müslümanların korunması ve Çin işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası denetim altına alınmasına harekete geçmeye çağrısında bulunuyoruz.

 

İmza atanlar:

Kurumlar:

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Derneği

Bilgelik Derneği

Müslüman Alimler Derneği

Azınlık Çalışmaları Merkezi

Peygamberi Destekleme Komitesi Genel Sekreteri, Allah ondan razı olsun ve ona barış versin.

Sünni Alimler Derneği Genel Sekreteri

Uluslararası hukukta avukat

Irak Müslüman Alimler Derneği

Libya Alimler Derneği

Mağrip Alimler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı

Yemen Rönesans Derneği

Yemen Alimler Derneği

Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı

Uluslararası Tutukluların ve Tutukluların Kurtuluşu Komisyonu Genel Sekreteri

Irak Alimler ve Savunucuları Derneği

Uluslararası Haklar ve Özgürlükler Derneği

İstanbul İnsan Hakları Derneği

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)

Bilimsel ve Fikri Araştırma Merkezi (IFAM)

İslam21c

Stand4Uygurlar

Cordoba Vakfı, Birleşik Krallık

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği

Doğu Türkistan Alimler Birliği

Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi

Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği

Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği

Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği

Finlandiya Uygur Kültür Derneği

Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği

Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği

Doğu Türkistan Girişimci Esnaf ve Sanayıcı İş Adamları Derneği

Uygur İlim ve Medeniyet Araştırma Vakfı

Hira Teknoloji ve Gelişim Vakfı

İlim Hizmet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Furkan Eğitim ve Yardımlaşma Derneği

Hoca Ahmet Yesevi İlim ve İrfan Vakfı

İsviçre Uygur Maarif Derneği

Avrupa Doğu Türkistan Maarif Derneği

Pakistan Ömer Uygur Vakfı

HACI ABDUSATTAR SAİDİYE EĞİTİM VE MARİFET DERNEĞİ

Indonesia Save Uyghur

Free Uyghur Now

Malaysia Muslim Youth Movement (ABIM)

Libya Alimler Heyeti

Libya Fetva Kurulu

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu

Uluslararası Barolar Birliği

Irak Alimler ve Savunucuları Derneği

Türkiye Gönüllü Teşkilatlar Birliği

İHH İnsani Yardım Vakfı

Malezya Ümmeti Aydınlatma Cemiyeti (WADAH)

Herkese Adalet (Justice For All)

Malaysia 4 Uyghur

 

Şahsiyetler:

Dr. Nawaf Takrouri

Şeyh Faysal El-Safi

Dr. Mohamed Abdel Karim

Prof. Dr. Wasfi Ashour Ebu Zeid

Dr.Mohamed Al-Saghir

Yasin Aktay

Prof Dr Walid Al-Tabtabaei

Prof.Dr. Cemal Abdül Sattar

Dr. Tariq Shandab

Essam Abdel Shafi

Şeyh Ahmed Al-Hasani Al-Shanqeeti

Dr. Abdullah Al-Zindani

Abdullah Al Qubaisi

Abdullah Al-Hashidi

Dr. Karem Al-Azzavi

Dr. Saeed Al-Lafi

Profesör Dr. Sami Al-Saadi

Magdy Salem

Prof. Dr. Halid Beydoun

Prof. Dr. Muhammed Refik KORKUSUZ

Av. Necati Ceylan

Reşat Petek

Prof. Dr. Celal Erbay

Dr. İhsan Şenocak

Abdullah Kadıoğlu

Dr. Anas Al-Tikriti

Hidayetullah Oğuzhan

Dr. Alimcan Buğda

Dr.Abdulhalik Uygur

Khairul Anwar 

Dr. Ahmed Mowafak Zidan

Abdul Malik Mujahid

Zuhri Yuhyi

 

 

 

Bildiriler