EN AR UY
Sebepler

Çin silahlı kuvvetleri 1949 yılında Doğu Türkistan’ın tamamını işgal ederek bölgenin yönetimini ele geçiren Komünistler, 1955’te Doğu Türkistan’a özerklik statüsü vererek, Doğu Türkistan adını Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi olarak değiştirdi ve bu bölge günümüzde Çin topraklarının altıda birini kapsamaktadır. 1949’da Doğu Türkistan’daki Çin nüfusu %4 iken, günümüzde toplam nüfusun %40’ından fazlasını oluşturmaktadır. 1.828.418 km² yüzölçümüne sahip olan Doğu Türkistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Keşmir, Tibet, Moğolistan, Rusya ve Çin ülke ve bölgeleriyle komşudur. Zengin doğal kaynaklara sahip olan Doğu Türkistan’da bugüne kadar toplam 138 farklı maden türü tespit edilmiştir ve bu madenler tüm Çin’deki maden çeşitliğinin %78’ini oluşturmaktadır.

Doğu Türkistan’da Uygur, Kazak, Kırgız, Salar, Tatar, Özbek, Rus, Tongan, Moğul, Tacik, Şibe, Davur, Mançu gibi farklı milletler yaşamaktadır. Doğu Türkistan’ın nüfusu ise 35 milyon olduğu tahmin edilmektedir.

1949’a kadar bir şekilde bağımsızlığını koruyan Doğu Türkistan, bu tarihten itibaren Çin işgali altında kalmıştır. Çin bir yandan bölgenin verimli arazi ve zengin yer altı kaynaklarını kendi tekeline alırken diğer yandan da sistematik işgal ve Çinlileştirme siyasetini acımasızca uygulamıştır. Çin yönetimi bunu yapabilmek için Doğu Türkistan’ın dünya ile bağlantısını kopartarak özgürlükleri kısıtlamış, insan haklarının ihlal edilmesine yönelik her türlü uygulamaya başvurmuştur. Çin hükümeti Doğu Türkistan’da kendi yasası ve hukuk sistemine aykırı bir şekilde öldürme, yargısız infaz, müebbet hapis gibi yollarla geniş çapta katliam yürütmektedir.

Doğu Türkistan