EN AR UY
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Çin'in Doğu Türkistan'da dini Şahsiyetleri kullanarak dezenformasyon girişimlerini şiddetle kınıyor

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Çin'in Doğu Türkistan'da dini Şahsiyetleri kullanarak dezenformasyon girişimlerini şiddetle kınıyor

 

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, Çin'in Doğu Türkistan'daki büyük bir dezenformasyon politikası olarak 14 Müslüman Ülkeden 30'dan fazla din alimi ve akademisyen ile Dünya Müslüman Toplumlar Konseyi Başkanı Ali Rashid Abdulla Ali Al Nuaimi'nin öncülüğünde, son yıllarda tüm dünyayı sarsan kanıtlanmış insanlığa karşı suç ve soykırım politikaları ile 35 milyondan fazla Uygur ve diğer Türk Müslümanların İslam inancını terk etmeye zorlanması gerçeğini örtbas ederek gerçekleştirdiği ziyareti şiddetle kınamaktadır.

Heyetin 8 Ocak 2023 Pazar günü başlayan bu kurgu ziyareti sırasında, Çin'in Doğu Türkistan'daki Soykırım politikalarının "çabasını" överken, küresel olarak endişe duyulan Uygur Soykırımı gerçeklerini örtmek için Çin'in yanında yer aldığı ve heyetin yaptığı her türlü açıklamanın tamamen Çin rejiminin Müslüman liderleri, Müslüman ülkeleri ve genel İslam dünyasını yanıltmak için önceden organize edilmiş propaganda misyonu tarafından düzenlendiği kaydedilmiştir.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, Doğu Türkistan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini savunan ve  Doğu Türkistanlıların temel çıkarlarını temsil eden meşru bir kurum olarak, Çin rejiminin son 73 yıldır arttırılmış siyasi baskı politikaları, dini yıkım uygulamaları ve İslam dünyasının ayrılmaz bir bölümünü yok etmeyi amaçlayan Soykırım suçlarının ortaya çıkmasıyla tüm dünyayı sarsan İslam karşıtı gündemlerle Doğu Türkistan'a yönelik acımasız işgal ve yıkım politikalarını en güçlü şekilde kınamaktadır. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, Tüm Delegasyon üyelerinin, kendi ülkelerinin ve tüm müslüman dünyasının Çin'in din karşıtı devlet politikalarının şeytani doğası, gizli gündemleri ve İslam'ın gerçek öğretisini değiştirme ve sahte vaatlerle manipüle etmeye yönelik vahşi hırsı hakkında bilgi sahibi olmasını istemektedir.

Müslüman ülkeler, Çin'in sızma politikaları, ekonomik bağları ve Çin ile olan diplomatik ilişkileri altında daha da bağımlı hale gelmektedir. Çin'in yürüttüğü bu strateji Müslüman ülkeler arasında iyi işliyor ama, bir zamanlar egemen bir ulus ve dünyadaki ilk İslam Cumhuriyeti olan Doğu Türkistan'ın tamamen yok olmasına neden olmaktadır. 16 bin’ den fazla kutsal mekân yok edildi, yarım milyondan fazla Müslüman Uygur Çocuğu Çin devleti tarafından işletilen çocuk kamplarının kurbanı oldu, milyonlarca Müslüman toplama kamplarına gönderildi, binlerce Müslüman Çin'in organ ticareti faaliyetlerinden etkilendi, milyonlarca İslami literatür yok edildi ve Uygur Müslümanlarının tamamı İslami inançları nedeniyle suçlu ilan edildi.

İslami liderlerin Çin'in Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik katliam ve soykırım politikalarını övmesi, desteklemesi, onaylaması ve yanında yer alması ve Heyetin eylemi, İslam öğretisine, İslam'ın kardeşlik ilkelerine ve İslam'ın adalet sistemine tam bir ihanet olduğunu açıkça göstermektedir.

Ayrıca Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, Urumçi İslam Enstitüsü Başkanı Abdureqip Tomurniyaz'ın "Doğu Türkistan Müslümanların dini özgürlüğünün tam olarak korunduğu ve bölgede hiç kimseye inançlarından dolayı haksız muamele yapılmadığı" şeklindeki sahte açıklamasının ikiyüzlülüğünü de şiddetle kınıyor ve Müslüman dünyasını Uygur Müslümanlarının akıbetini öğrenmek için Doğu Türkistan  Alimleri Birliği ile doğrudan temasa geçmeye davet ediyor.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, Çin'in Doğu Türkistan hakkındaki tüm iddialarını reddediyor ve Müslüman dünyası da dahil olmak üzere uluslararası toplumlara Doğu Türkistan gerçeklerini aldatıcı bilgilerden uzak halde özenle ele almalarını tavsiye ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Ağustos 2022'de Doğu Türkistan'ın endişe verici durumu hakkında ayrıntılı bir rapor yayınladı, 10’dan fazla ülke Çin'in Uygurlara yönelik soykırımını tanıdı ve bağımsız bir mahkeme Çin'in Uygur Müslümanlarına yönelik Soykırım suçları işlediğine karar verdi ve bunu 21. Yüzyılın en kötü insan hakları ihlalleri olarak ilan etti. Müslüman ülkeler ise Çin'in Doğu Türkistan'daki 25 milyondan fazla Müslümani izole ederek bölgedeki İslam'a yönelik tehdidini, zararını ve dini değişimi görmezden gelerek sessiz kaldı.

Meşru bir kurum olarak Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, Doğu Türkistan gerçeğini aktarmak ve Çin rejiminin gerçek doğasını ortaya çıkarmak için İslam Dünyası ve Müslüman Ülkeler ile bir diyalog platformu kurmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, Doğu Türkistan Ulemalar Birliği temsilcilerine Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi, Dünya Müslüman Birliği, İslam İş birliği Örgütü ve diğer Müslüman kuruluşların toplantılarına Doğu Türkistan'ın gerçek İslam tarihini sunarak ve Uygur ve diğer toplulukların maruz kaldığı mezalimi anlatarak Doğu Türkistan ile İslam Dünyası arasındaki kardeşlik bağını güçlendirmek için harekete geçmeye çağrıda bulunuyor.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, tüm müslümanların ve ülkelerin Doğu Türkistan'daki Uygur müslümanlarının devam eden acılarını asla görmezden gelmemeleri için, Müslüman ulusların liderlerini ve politikacılarını Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) aşağıdaki Hadisi üzerinde düşünmeye ve inançlı insanlığımızı uyandırmaya çağırmaktadır.

Abdullah ibn Ömer bildirdi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu zulme teslim etmez. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet günü onun sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıplarını örter."

Kaynak: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 2422, Ṣaḥīḥ Muslim 2580

Büyük bir saygı ile,

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği

11/01/2023

Bildiriler