EN AR UY
Uluslararası İnsan Hakları Günü Bildirisi

Uluslararası İnsan Hakları Günü Bildirisi

Bugün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi'nin temel ilkeleri olan evrensel haklar, insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunması alanındaki uluslararası başarıları gözden geçirmek amacıyla 1948 yılında kabul edilen Uluslararası İnsan Hakları Günüdür.  Dünyadaki birçok ülke için temel insan haklarının korunduğu ve güvence altına alındığı bir anma günü iken, Doğu Türkistan'da 73 yıllık işgal ve baskı, şiddet, cinayetler, devlet terörü ve soykırım eşliğinde çok sayıda sömürge suçları yaşanmaktadır.

Çin'in Doğu Türkistan'ı zorla işgal ettiği 1949'dan bu yana insan hakları durumu dünyanın en ciddi sorunlarından biri haline geldi ve işkence, baskı ve keyfi gözaltı hız kesmeden devam etti.2017'nin başında Çin hükümeti Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer Türk etnik guruplara karşı sömürgeci ve baskıcı politikalarını hızlandırdı. Doğu Türkistan’da yaklaşık 3 milyon kişiyi toplama kamplarına hapsedilerek sistemli bir şekilde beyin yıkamaya tabi tutuluyor, dilleri, dinleri ve kültürel kimlikleri silinip homojenleştiriliyor.

Bugün sadece Doğu Türkistan halkının insanı onuru, özgürlüğü, adalet ve insan hakları sürekli bir tehdit altında değil, belki, aynı zamanda utanç verici bir şekilde devam etmekte olan bir soykırımla karşı karşıyadır. Doğu Türkistan halkı, Çin sömürgesini yıkmak için özgürlük, insanlık onuru ve adalet değerlerini savunmak, egemenlik haklarını geri kazanmak ve devam eden işgale sona erdirmek için tüm çabalarını göstermektedir.

İnsan hakları barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının anahtarıdır. Ne yazık ki Çin'in Uygurlara ve diğer Türk halklarına yönelik devam eden soykırımı uluslararası hukuku, barışı, düzeni ve güvenliği ihlal etmektedir ve uluslararası sistemi işlevsiz hale getirmektedir. Bu da inkâr edilemez bir şekilde dikkate alınması ve önlem alınması gereken bir durum haline gelmektedir.

Doğu Türkistan halkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin değer ve ilkelerine inanır. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun ihlal edildiği iddialarının hesap verebilirliğini sağlamak için Doğu Türkistan halkına karşı yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Uluslararası toplum da Doğu Türkistan'daki işgalin sona ermesi için Çin'e baskı yapmalıdır.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, uluslararası toplumu ve hükümetleri Çin hükümetininim işlediği suçlardan ve devam eden soykırımdan sorumlu tutmak için harekete geçmeye çağırıyor. Hükümetleri BM Soykırım Sözleşmesi (1948) kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye ve Doğu Türkistan’daki Uygurlar ve diğer Türk halklarına yönelik devam eden soykırımı sona erdirmek için gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz. Son olarak, özgür dünyayı, Doğu Türkistan'da devam etmekte olan soykırımı sona erdirmek ve Doğu Türkistan halkının mevcutlusunu korumak için bağımsızlığını yeniden kazanma mücadelesini tanımaya ve desteklemeye çağırıyoruz.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği

 

10/12/2022

Bildiriler